Adatvédelmi tájékoztató


amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait

 • az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 • illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Kik vagyunk?

 • Társaságunk: CityRocks Produkció Kft.
 • A Társaságunk székhelye: 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11. D ép.
 • A Társaságunk honlapja: www.cityrocks.hu
 • Kapcsolattartás: email, telefon
 • Postacímünk: 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11. D ép.
 • Telefonszámunk: +36 30 218 4663 (Gajda Ferenc)
 • E-mail címünk: info@cityrocks.hu
 • Adószámunk: 27056303-2-06
 • Cégjegyzékszám: 06-09-025491

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:

 • Név: BlazeArts Kft.
 • Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
 • Levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
 • Cégjegyzékszám: 03-09-109150
 • Adószám: 12539833-2-03
 • E-mail: info@forpsi.hu
 • Weboldal: www.forpsi.hu
 • Telefon: +36 76 550 174
 • Tevékenység: tárhely szolgáltatás, adatbázis tárhely szolgáltatás

Az általunk kezelt adatok

Hírlevél

 • Jogalap: hozzájárulás
 • Kezelt adatok: e-mail cím
 • Célja: a kapcsolattartás, rendezvényeinkről értesítés
 • Időtartama: hírlevélről történő leiratkozásig

Regisztrálás a honlapon

 • Jogalap: hozzájárulás
 • Kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám, hangszer, esemény
 • Célja: jelentkezés eseményre, a konkrét koncert eseményről személyre szóló információk küldése
 • Időtartama: a regisztráció törléséig

Ügyintézés, panasz

 • Jogalap: jogi kötelezettség
 • Kezelt adatok: teljes név, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím
 • Célja: észrevételre, panaszra válaszadás
 • Időtartama: 5 év

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni szeretnének, illetve nyereményjátékban részt venni.

A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@cityrocks e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 20 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Sütik (cookie)

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk

Rendszer sütik

 • Hozzájárulás: nem igényel
 • Leírás: a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál
 • Célja: honlap működésének biztosítása
 • Időtartama: böngésző session végéig

Nyomkövető sütik

 • Hozzájárulás: igényel
 • Leírás: személyre szabáshoz
 • Célja: Ön beállításainak megjegyezése szolgáltatásunk hatékonyságának növelése
 • Időtartama: 30 nap

Nyomkövető sütik (harmadik féltől származó)

 • Hozzájárulás: nem igényel
 • Leírás: új session-ök és látogatók azonosítására, a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le
 • Célja: a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik
 • Időtartama: 1 nap

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt az adatvédelemről pedig itt olvashat.

Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 7 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

CityRocks website uses cookies and javascript to give you the best online experience.
Please enable cookies and javascript applications in your browser!
More information in the privacy statement.